Mỗi chai đều đi kèm 1 đầu bắn (chưa bao gồm dụng cụ bắn keo) .Hotline mua hàng : 0931.888.789

Mỗi chai đều đi kèm 1 đầu bắn (chưa bao gồm dụng cụ bắn keo) .Hotline mua hàng : 0931.888.789

Mỗi chai đều đi kèm 1 đầu bắn (chưa bao gồm dụng cụ bắn keo) .Hotline mua hàng : 0931.888.789

Mỗi chai đều đi kèm 1 đầu bắn (chưa bao gồm dụng cụ bắn keo) .Hotline mua hàng : 0931.888.789

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.