Con kê bê tông V2 là loại con kê mác cao có kích thước cạnh 25-30mm. Lh Mua hàng nhanh : 0931.888.789

Con kê bê tông V2 là loại con kê mác cao có kích thước cạnh 25-30mm. Lh Mua hàng nhanh : 0931.888.789

Con kê bê tông V2 là loại con kê mác cao có kích thước cạnh 25-30mm. Lh Mua hàng nhanh : 0931.888.789

Con kê bê tông V2 là loại con kê mác cao có kích thước cạnh 25-30mm. Lh Mua hàng nhanh : 0931.888.789

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.