Keo dán gạch Super Whitetone Có thể dán gạch có kích thước lên đến 60 x 60 cm cho tường, và không giới hạn kích thước cho nền

Keo dán gạch Super Whitetone Có thể dán gạch có kích thước lên đến 60 x 60 cm cho tường, và không giới hạn kích thước cho nền

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.