Màng chống thấm tự dính Laribit 1.5 mm mặt cát nhập khẩu Italia. LH 0919157575

Màng chống thấm tự dính Laribit 1.5 mm mặt cát nhập khẩu Italia. LH 0919157575

Màng chống thấm tự dính Laribit 1.5 mm mặt cát nhập khẩu Italia. LH 0919157575

Màng chống thấm tự dính Laribit 1.5 mm mặt cát nhập khẩu Italia. LH 0919157575

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.