Màng khò nóng chống thấm Laribit mặt trơn 1.5mm. LH 0919157575

Màng khò nóng chống thấm Laribit mặt trơn 1.5mm. LH 0919157575

Màng khò nóng chống thấm Laribit mặt trơn 1.5mm. LH 0919157575

Màng khò nóng chống thấm Laribit mặt trơn 1.5mm. LH 0919157575

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.