Màng tự dính chống thấm lemax 1.5mm. Đặt hàng Lh 0919157575

Màng tự dính chống thấm lemax 1.5mm. Đặt hàng Lh 0919157575

Màng tự dính chống thấm lemax 1.5mm. Đặt hàng Lh 0919157575

Màng tự dính chống thấm lemax 1.5mm. Đặt hàng Lh 0919157575

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.