Nilon lót sàn đổ bê tông – đổ sàn – che phủ màu đen dày 3zem. LH 0919157575

Nilon lót sàn đổ bê tông - đổ sàn - che phủ màu đen dày 3zem. LH 0919157575

Nilon lót sàn đổ bê tông – đổ sàn – che phủ màu đen dày 3zem. LH 0919157575

Nilon lót sàn đổ bê tông – đổ sàn – che phủ màu đen dày 3zem. LH 0919157575

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.