Màng chống thấm khò nóng index 3mm mặt trơn – Argo. LH 0931888789

Màng chống thấm khò nóng index 3mm mặt trơn - Argo. LH 0931888789

Màng chống thấm khò nóng index 3mm mặt trơn – Argo. LH 0931888789

Màng chống thấm khò nóng index 3mm mặt trơn – Argo. LH 0931888789

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.