Màng chống thấm khò nóng Bitumode 3mm mặt trơn PE – Lh Đặt hàng 0919157575

Màng chống thấm khò nóng Bitumode 3mm mặt trơn PE - Lh Đặt hàng 0919157575

Màng chống thấm khò nóng Bitumode 3mm mặt trơn PE – Lh Đặt hàng 0919157575

Màng chống thấm khò nóng Bitumode 3mm mặt trơn PE – Lh Đặt hàng 0919157575

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.