Thước lấy dấu gạch – Thước đo định vị cắt gạch – Thước đo 6 khúc – Thước cắt gạch cầm tay đa năng – Thước định vị khoan lỗ – Thước vạch dấu gạch ốp lát – Lh 0931888789

Thước lấy dấu gạch - Thước đo định vị cắt gạch - Thước đo 6 khúc - Thước cắt gạch cầm tay đa năng - Thước định vị khoan lỗ - Thước vạch dấu gạch ốp lát - Lh 0931888789

Thước lấy dấu gạch – Thước đo định vị cắt gạch – Thước đo 6 khúc – Thước cắt gạch cầm tay đa năng – Thước định vị khoan lỗ – Thước vạch dấu gạch ốp lát – Lh 0931888789

Thước lấy dấu gạch – Thước đo định vị cắt gạch – Thước đo 6 khúc – Thước cắt gạch cầm tay đa năng – Thước định vị khoan lỗ – Thước vạch dấu gạch ốp lát – Lh 0931888789

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.