Các phương pháp thí nghiệm để đánh giá chất lượng vữa xây dựng

1. Độ dẻo (lưu động) của hỗn hợp vữa xây dựng

– Khái niệm
Độ lưu động đặc trưng cho khả năng của hỗn hợp vữa dễ dàn chải thành lớp mỏng. Lên bề mặt xây và lèn đầy vào các chỗ không bằng phẳng của bề mặt này.
Độ lưu động của hỗn hợp vữa có ý nghĩa quan trọng để bảo đảm năng suất lao động; tiết kiệm thời gian thi công đồng thời bảo đảm chất lượng khối xây.

vào trong mẫu vữa khi thí nghiệm - Đại Phú Vinh
Phương pháp cho vào trong mẫu vữa khi thí nghiệm – Đại Phú Vinh

– Cách xác định:
Độ lưu động của hỗn hợp vữa được xác định bằng thực nghiệm. Nó được đo bằng độ cắm sâu của quả chùy tiêu chuẩn; bằng kim loại dạng nón có góc ở đỉnh là 300, nặng 300 gam.

>>> Sản phẩm vật liệu xây dựng: bột trét tường jotun
a, Dụng cụ thí nghiệm
– Quả chùy tiêu chuẩn bằng kim loại dạng nón có góc ở đỉnh là 300,nặng 300 gam
– Thanh trượt gắn quả chùy
– Thước có chia vạch
– Giá đỡ
– Thùng đựng mẫu vữa
b, Phương pháp tiến hành
– Lấy một ít hỗn hợp vữa tại công trường cho vào thùng đựng mẫu vữa trộn lại; cho đều sau đó cho thùng đựng mẫu vữa vào trong dụng cụ đo độ lưu động.
– Giải phóng cho quả chùy rơi tự do vào trong mẫu vữa trong thời gian….. Và đọc độ cắm sâu của quả chùy vào vữa ký hiệu ( S) tính bằng cm độ cắm sâu này; là chỉ tiêu đánh giá độ lưu động của hỗn hợp vữa xây dựng.

Dụng cụ thử độ dẻo của vữa - Đại Phú Vinh
Dụng cụ thử độ dẻo của vữa – Đại Phú Vinh

1 – Chùy hình nón.
2 – Chậu đựng vữa.
3 – Bảng đo; 4- vít.

Cường độ của vữa xây dựng.

– Khái niệm
Cường độ của vữa xây dựng là tính chất đặc trưng cho khả năng chịu lực. Khi chịu tác dụng của tải trọng phá hoại. Đây là chỉ tiêu quan trọng biểu thị khả năng của nó cùng tham gia làm việc; với các thành phần khác trong kết cấu khối xây lắp.
– Cách xác định
Cường độ chịu nén của vữa được xác định bằng thực nghiệm; theo phương pháp nén phá hoại trực tiếp trên mẫu vữa hình lập. phương kích thước 7.07×7.07×7.07 cm hoặc các nửa mẫu dạng dầm kích thước 40x40x160 cm; ở tuổi tiêu chuẩn.
a, Dụng cụ thí nghiệm:
– Bộ khuôn đúc mẫu vữa có kích thước 7.07×7.07×7.07 cm loại có đáy; và loại không có đáy.
– Các dụng cụ khác như khay trộn, bay sắt, bàn xoa gỗ…
b, Các bước tiến hành
– Lấy mẫu vữa đã bảo đảm các yếu tố kỹ thuật trộn lại cho đều. Sau đó cho vào khuôn đúc mẫu bảo dưỡng trong điều kiện tiêu chuẩn đủ 28 ngày. Sau đó đem đi thí nghiệm nén mẫu cho đến khi mẫu bị phá hoại.
– Tính cường độ chịu nén của mẫu vữa theo công thức

 

>>> Hướng dẫn thi công màng chống thấm khò nóng