Tài liệu, Tin tức

Băng cản nước waterstop là gì

Định nghĩa Băng cản nước Waterstop: Băng cản nước waterstop là một vật liệu được sử dụng trong ngành xây dựng để ngăn nước và các chất lỏng khác xâm nhập vào cấu trúc xây dựng thông qua các mối nối hoặc khe hở. Đây là một phần quan trọng của hệ thống chống thấm […]