Lưu trữ Danh mục: Tài liệu

Hướng dẫn thi công keo chà ron 7n7 cao cấp

Hướng dẫn thi công keo chà ron - Keo chít mạch số 1 Việt Nam 0 - Keo chít mạch 7N7

Hướng dẫn thi công keo chà ron 7n7 cao cấp Dưới đây là Video hướng dẫn thi công keo chít mạch 7N7 – Keo chà ron 2 thành phần gốc Epoxy chất lượng số 1  Việt Nam Keo chà ron 7N7 gốc Epoxy 2 thành phần KEO CHÍT RON GẠCH HAI THÀNH PHẦN 7N7  Sản…

Băng cản nước waterstop là gì

Băng cản nước waterstop là gì? Mua băng cản nước Waterstop ở đâu?

Định nghĩa Băng cản nước Waterstop: Băng cản nước waterstop là một vật liệu được sử dụng trong ngành xây dựng để ngăn nước và các chất lỏng khác xâm nhập vào cấu trúc xây dựng thông qua các mối nối hoặc khe hở. Đây là một phần quan trọng của hệ thống chống thấm…

Tác Dụng của Băng Cản Nước: Bảo Vệ và Ứng Dụng Đa Dạng

Việc thi công bê tông toàn khối trường hợp có để mạch ngừng sẽ tạo ra các đợt thi công bê tông và các phân đoạn thi công bê tông.

Tác dụng của băng cản nước là gì? Băng cản nước, còn được gọi là băng chống thấm, là một công cụ quan trọng trong việc bảo vệ cơi nới và các công trình khác khỏi sự xâm nhập của nước. Khả năng của chúng để tạo ra một lớp rào chắn chống thấm đã…

Mạch ngừng thi công bê tông toàn khối là gì?

Mạch ngừng thi công bê tông là vị trí gián đoạn kỹ thuật, đồng thời là mối nối, trong điều kiện không thể đảm bảo điều kiện đúc bê tông liên tục.

1 – Định nghĩa Mạch Ngừng – mạch ngừng trong xây dựng là gì? Mạch ngừng là vị trí làm gián đoạn trong thi công bê tông được bố trí ở những vị trí nhất định. Tại những vị trí này lớp bê tông sau được đổ khi lớp bê tông đổ trước đó đã đông cứng….