Sàn sân thượng bị thấm xuống trần nhà làm ố trần nhà

Sàn sân thượng bị thấm xuống trần nhà làm ố trần nhà

Sàn sân thượng bị thấm xuống trần nhà làm ố trần nhà

Sàn sân thượng bị thấm xuống trần nhà làm ố trần nhà

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.