KEO CẤY THÉP SIKA ANCHORFIX 2

Giá liên hệ

Ống chuẩn: 300 ml, 12 ống / hộp – Pallet: 60 hộp, 12 ống / hộp

Ống chuẩn 550ml, 12 ống / hộp – Pallet: 50 hộp, 12 ống / hộp

Bạn muốn mua Sỉ?
Xin hãy gọi: 0931.888.789