Sikalastic 450

Giá liên hệ

Sikalastic-450 là vật liệu chống thấm sika dạng lỏng một thành phần

Sikalastic-450 dễ thi công có công thức đặc biệt dựa trên gốc polyurethane(PU).
Vật liệu Sikalastic-450 tạo màng phủ không thấy vết nối cho mái che và các kết cấu bê tông ở nơi mà không có sự đi lại và có thể sử dụng như màng chống thấm.

Bạn muốn mua Sỉ?
Xin hãy gọi: 0931.888.789