Sơn Jotun Gardex Thinner

Giá liên hệ

Sơn Jotun Gardex Thinner Là loại dung môi vô cơ tuyệt hảo nhẹ mùi dùng làm dung môi/chất pha loãng cho các lọai sơn alkyd trang trí.

Bạn muốn mua Sỉ?
Xin hãy gọi: 0931.888.789
Danh mục: