Lưu trữ thẻ: bột việt mỹ

Cách Thi Công Bột Trét Việt Mỹ Ngoại Thất

Bột trét Việt Mỹ Ngoại THất

Bột trét Việt Mỹ ngoại thất (bột trét Việt Mỹ ngoài)  là vật liệu dùng để tạo bề mặt phẳng, nhẵn mịn cho nền tường bê tông hay vữa trát trước khi sơn phủ hoàn thiện. Sản phẩm dùng cho tường ngoài trời với chất lượng cao, dễ dàng thi công. Lý tưởng trong xử lý,…