Lưu trữ thẻ: giá màng tự dính

Bảng báo giá màng chống thấm tự dính

Bảng báo giá màng chống thấm tự dính Màng chống thấm tự dính là loại vật liệu có gốc bitum, bề mặt bao phủ HDPE. Chúng thường có dạng tấm và được phủ một lớp màng HDPE mỏng lên trên bề mặt. Mặt còn lại được bảo vệ bởi một lớp màng silicon. Hotline (Call –…