Lưu trữ thẻ: làm sàn bằng tấm cemboard

Thi Công Sàn Gác Xép Bằng Tấm Xi Măng CemBoard

Tấm Xi măng CemBoard Đại Phú Vinh

Việc làm thêm sàn gác xép, sàn gác lửng để tăng diện tích sử dụng đang là nhu cầu bức thiết hiện nay ở các khu dân cư có mật độ đông đúc, hoặc những hộ gia đình có số lượng người ngày càng nhiều. Sau đây công ty Đại Phú Vinh xin giới thiệu cách thi…