Lưu trữ thẻ: màng bitum lemax

Ưu Điểm Và ứng Dụng Của Màng Chống Thấm LeMax khò Nóng

màng chống Thấm Lemax

ỨNG DỤNG màng chống thấm lemax 4mm Màng Lemax 4mm PE-APP thích ứng cho nhiều ứng dụng chống thấm như tường móng, đường hầm, tầng hầm, mái nhà, sàn đỗ xe và các công trình dân dụng khác. – Sàn và mái bê tông – Bể ngầm – Sàn đỗ xe – Kết cấu bê tông bể chứa –…