Lưu trữ thẻ: Màng chống thấm là gì ?

Định nghĩa màng chống thấm là gì – VLXD Đại Phú Vinh

Màng chống thấm là gì ? Màng chống thấm là sản phẩm Polymer tổng hợp ở dạng cuộn hoặc tấm. Sử dụng để chống thấm cho công trình, làm tường vây ngăn cách giữa khu chế xuất, kho chứa chất lỏng, khu dân cư. Loại màng chống thấm được sử dụng nhiều nhất ở Việt…