Lưu trữ thẻ: Phương án thi công dùng màng tự dính

Hướng dẫn thi công chống thấm mái sàn ban công seno

chống thấm dùng màng khò nóng

kỹ Thuật thi công chống thấm sàn mái, ban công, seno Thực hiện chống thấm sàn mái, ban công, seno có 3 cách: chống thấm dùng màng khò nóng. Sử dụng màng tự dính, dùng hóa chất chống thấm. Quy trình thi công chống thấm sàn mái: * Chuẩn bị bề mặt thi công – Loại…