Lưu trữ thẻ: phương pháp chống thấm polyurethane

Chống thấm gốc Polyurethane là gì?

Chống thấm sàn Neoproof PU W - Hy Lạp

Chống thấm gốc Polyurethane là gì? Là các sản phẩm ứng dụng của hợp chất Polyurethane với mục đích chống thấm Polyurethane là gì? Là hợp chất Polymer bao gồm các đơn vị hữu cơ được nối bởi các liên kết Cabamate ( Urethane). Các Polyurethane được hình thành với hai dạng chính là nhiệt dẻo và nhiệt rắn. Polyurethane thường được…