Lưu trữ thẻ: sơn lót chống kiềm jotun

Hướng Dẫn Sử Dụng Sơn Lót Chống Kiềm Jotun Essence

Sơn lót chống Kiềm Jotun

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt cần sơn phải không bị hư hại, sạch, không có bụi, dầu mỡ và nhựa xi măng, v.v… Đối với bề mặt bẩn và bị phấn hoá, cần thiết phải được tẩy sạch bằng cọ lông cứng. Các loại bề mặt khác: Loại sơn này còn có thể sử dụng trên…