[Dòng ngoài trời] Mỗi chai keo Saveto ngoại thất sẽ đi kèm 1 đầu vòi trộn 2 thành phần

[Dòng ngoài trời] Mỗi chai keo Saveto ngoại thất sẽ đi kèm 1 đầu vòi trộn 2 thành phần
[Dòng ngoài trời] Mỗi chai keo Saveto ngoại thất sẽ đi kèm 1 đầu vòi trộn 2 thành phần

[Dòng ngoài trời] Mỗi chai keo Saveto ngoại thất sẽ đi kèm 1 đầu vòi trộn 2 thành phần

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.