Lưu trữ thẻ: bả bột bị nứt

Một số lỗi khi thi công bột trét tường và cách khắc phục

Bột trét tường Việt Mỹ Nội Thất

Do tác động của thời tiết và khí hậu của nội thất và ngoại thất khác nhau, vì thế cũng có 2 loại bột trét tường khác nhau: • Bột trét tường ngoài trời chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiệt độ và độ ẩm với biên độ rất lớn. Nó còn chịu tác động…