Lưu trữ thẻ: Các biện pháp an toàn trong thi công

Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu quá trình thi công màng chống thấm HDPE

màng chống thấm HDPE - Đại Phú Vinh

Công tác an toàn và bảo vệ môi trường khi thi công Qui định chung khi thi công chống thấm Trước khi thi công phải điều tra, khảo sát kỹ địa hình, địa chất; và thuỷ văn địa điểm thi công. Dự báo trước các diễn biến thời tiết như mưa, bão, lốc. Múc đích dự phòng…