Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu quá trình thi công màng chống thấm HDPE

Công tác an toàn và bảo vệ môi trường khi thi công

Qui định chung khi thi công chống thấm

  • Trước khi thi công phải điều tra, khảo sát kỹ địa hình, địa chất; và thuỷ văn địa điểm thi công. Dự báo trước các diễn biến thời tiết như mưa, bão, lốc. Múc đích dự phòng bảo đảm an toàn cho người, xe máy, vật tư, nhiên liệu; các kho chứa vật liệu cũng như tài sản của dân cư sống lân cận.
  • Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ sức khoẻ, phòng chống cháy nổ; phòng chống bệnh dịch… phải dựa vào các văn bản pháp qui hiện hành.
  • Phải tiến hành điều tra, xác định vị trí các tuyến đường ống ngầm, đường dây điện ngầm; đường cáp quang ngầm… trong phạm vi thi công. Để có biện pháp bảo đảm an toàn cho các công trình ngầm khi thi công.
  • Phải có biện pháp hạn chế tối đa tác động xấu đến môi trường sinh thái. Đặc biệt là vấn đề xử lý phế thải do thi công tạo ra. Nhằm tránh làm ô nhiễm đất, nguồn nước, nhất là nước ngầm.
màng chống thấm HDPE - Đại Phú Vinh
màng chống thấm HDPE – Đại Phú Vinh

Các biện pháp an toàn trong thi công

– Tất cả mọi người tham gia thi công phải bắt buộc dự khoá học an toàn lao động; do ban an toàn công trường giảng dạy.
– Tất cả mọi người tham gia thi công phải được trang bị bảo hộ lao động gồm; quần áo, giầy tất, kính mắt, dây an toàn.
– Các đường tạm, cầu tạm phải có bố trí biển báo; hướng dẫn cho người tham gia giao thông.
– Các hố móng, mép taluy, rãnh đặt ống ngầm, dây cáp ngầm. Phải có hàng rào bao quanh và cắm biển cảnh báo nguy hiểm.
– Các thiết bị máy thi công sử dụng nguồn điện phải trang bị hệ thống an toàn như; ổn áp, bộ tự ngắt Các máy móc sử dụng xăng dầu, khí ga…
– Phải có hệ thống chiếu sáng nếu thi công ban đêm.

màng chống thấm HDPE - Đại Phú Vinh
màng chống thấm HDPE – Đại Phú Vinh

Bảo vệ môi trường
– Phải có biện pháp phòng ngừa ô nhiễm đất, ô nhiễm nguồn nước, xói lở đất.
– Phải có biện pháp xử lý phế thải, rác thải sinh hoạt; đặc biệt các loại phế thải có lẫn dầu mỡ.
– Phải có biện pháp phòng ngừa ô nhiễm khí thải và tiếng ồn.
Bảo vệ sinh thái
– Trong quá trình thi công nghiêm cấm việc chặt cây bừa bãi, tự tiện săn bắt thú rừng.
– Thực hiện đầy đủ qui định của nhà nước về bảo vệ cây cối quý hiếm; rừng phòng hộ và thú rừng quí hiếm; các quy định đề phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh.
Bảo vệ di sản văn hoá
– Trong quá trình thi công phải tuân thủ các qui định của nhà nước; về bảo vệ di sản văn hoá, các di tích lịch sử như thành quách, chùa chiền, bia mộ…

màng chống thấm HDPE - Đại Phú Vinh
màng chống thấm HDPE – Đại Phú Vinh

Nghiệm thu

  • Nghiệm thu lắp đặt lớp màng chống thấm:
    Sau khi xác minh ngoài hiện trường và tổ chức kiểm nghiệm chất lượng; đường hàn hội đồng nghiệm thu phải lập các biên bản. Chứng chỉ xác nhận lớp màng chống thấm đã được lắp đặt theo đúng qui định; yêu cầu đặc tính kỹ thuật và bản vẽ thiết kế.
  • Kiểm nghiệm chất lượng đường hàn: Chất lượng đường hàn được đánh giá bởi độ kín. (kín khí hoặc kín nước) và độ bền. Độ kín được kiểm nghiệm bằng phương pháp không phá huỷ; thực hiện trực tiếp tại hiện trường. Và độ bền được kiểm nghiệm bằng phương pháp phá huỷ; tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn (chi tiết xem phụ lục A và B).