Sika BC Bitumen Coating

Giá liên hệ

Vật liệu dùng cho quét lót chống thấm

Sika BC Bitumen Coating là phụ gia hỗ trợ tháo ván khuôn, dạng nhũ tương.
BC Bitumen Coating dễ dàng cho việc tháo khuôn(coffa) và vệ sinh.

Bạn muốn mua Sỉ?
Xin hãy gọi: 0931.888.789