SikaTop 107 Plus

Giá liên hệ

SikaTop® 107 Plus Lớp phủ chống thấm sika.

Vật liệu dạng Vữa chống thấm gốc xi măng – polymer cải tiến, 2 thành phần

Bạn muốn mua Sỉ?
Xin hãy gọi: 0931.888.789