SikaTop Seal 105 VN

Giá liên hệ

SikaTop Seal 105 VN– Vữa Chống Thấm và Bảo Vệ Đàn Hồi

SikaTop Seal 105 VN Vật liệu chống thấm gốc xi măng polyme cải tiến, 2 thành phần. Sản phẩm được thi công trên bề mặt bê tông và vữa để ngăn sự thấm nước

Bạn muốn mua Sỉ?
Xin hãy gọi: 0931.888.789