SikaTop Seal 107

Giá liên hệ

Sikatop Seal 107 là vật liệu chống thấm gốc xi măng polyme cải tiến, 2 thành phần. Sản phẩm được thi công lên bề mặt vữa và bê tông để ngăn sự thấm nước.

Bạn muốn mua Sỉ?
Xin hãy gọi: 0931.888.789