Lưu trữ thẻ: chống thấm lemax

Màng Chống Thấm Lemax tự Dính

Màng CHống Thấm Lemax tự dính

Màng chống thấm Lemax là loại màng chống thấm được cấu tạo bởi các tầng màng SBS có độ dính dày đặc giữa các chất cao su, có độ đàn hồi cao kết hợp với cát và nhựa đường. Lớp bề mặt cùng với lớp keo có độ kết dính tốt, đặc biệt có màng cách ly để…