Lưu trữ thẻ: chống thấm ngược

Chống thấm ngược là gì

Chống thấm màng khò nóng

Chống thấm ngược là gì? Chống thấm ngược là phương pháp thi công chống thấm ngược hướng với nguồn gây thấm. Bằng cách tạo lớp màng  lên bề mặt bên trong tạo cho vị trí chống thấm không bị ảnh hưởng bởi nước. Vì sao cần thi công chống thấm ngược? Trong những trường hợp không…