Lưu trữ thẻ: chống thấm xi măng

Chống thấm gốc xi măng là gì?

Chống thấm gốc xi măng 2 thành phần Index Flex. LH 0931888789

CHỐNG THẤM GỐC XI MĂNG LÀ GÌ? Vật liệu chống thấm gốc xi măng là hỗn hợp chứa thành phần gốc xi măng được định mức theo 1 tỷ lệ nhất định do nhà sản xuất đưa ra. Loại vật liệu thường dùng để xử lý sự cố thấm dột do sai, hỏng kết cấu…