Lưu trữ thẻ: Hàn đại trà

Các yêu cầu kỹ thuật khi hàn nối thi khi công màng chống thấm HDPE

hàn kép - Đại Phú Vinh

Các yêu cầu kỹ thuật khi hàn nối 1. Hàn thử: a) Đối với máy hàn kép: – Ngay tại công trường cắt 2 tấm dài 5m, rộng 0,3m vệ sinh sạch sẽ. Chọn các thông số cho máy hàn gồm: nhiệt độ, tốc độ và áp lực nén. Khởi động và chờ cho máy…