Lưu trữ thẻ: lưới che bụi công trình

Tác Dụng Lưới Bao Che Công Trình Xây Dựng

Tác dụng lưới bao che công trình xây dựng

Tại các công trình xây dựng, người ta thường sử dụng lưới bao che để giảm bụi và ngăn vật rơi như gạch, bê tông ảnh hưởng đến môi trường và dân cư xung quanh, nhất là những người làm việc trực tiếp và thường xuyên trực tại công trình. Lưới bao che công trình…