Lưu trữ thẻ: nilong màu trắng

Báo giá nilon lót sàn đổ bê tông màu trắng

Bảng báo giá nilon lót sàn - trải sàn màu trắng - Giá màng PE che phủ màu trắng. LH đặt hàng 0919157575

Giá nilon lót sàn đổ bê tông màu trắng / nilon che phủ đổ bê tông loại màu trắng trong Quy cách ni lông lót sàn – nilon che phủ màu trắng : Có các khổ 1m, khổ 1m2, khổ 1m6, khổ 2m (Khổ đôi – Tức trải ra sẽ thành 2m4, 3m2, 4m) Trọng lượng…