Lưu trữ thẻ: thị trường vật liệu chống thấm

Sôi động thị trường vật liệu chống thấm

Khởi động thị trường sơn chống thấm

Thị trường vật liệu chống thấm ( VLCT ) Đón trước mùa mưa, ngay từ đầu năm, thị trường vật liệu chống thấm đã bắt đầu sôi động. Thị trường VLCT hiện khá đa dạng với hơn 100 loại khác nhau. Ngoài ra, các dịch vụ xử lý chống thấm cũng ngày càng phát triển….