Lưu trữ thẻ: vật liệu bitume

Thông tin chi tiết sản phẩm Sika Bituseal T130MG

sika-bituseal - ĐạiPhú Vinh

Sika Bituseal T130MG là gì Màng chống thấm Sika Bituseal -T130-MG là tấm mỏng chống thấm được thi công theo phương pháp khò nóng dày 3mm, gốc APP bitum cải tiến, tấm gia cường bitumen, với bề mặt được phủ đá và có thể uốn dẻo được ở 0°C. Sika Bituseal-T130-MG dễ dàng thi công. Sika…