Lưu trữ thẻ: Yêu cầu kỹ thuật trước khi thi công màng chống thấm HDPE

Công tác chuẩn bị trước khi thi công màng chống thấm HDPE

màng chống thấm hpde - Đại Phú Vinh

Chuẩn bị trước khi thi công màng chống thấm HDPE 1. Yêu cầu về vật liệu Các cuộn màng chống thấm HDPE trước khi chuyển đến công trường phải có đầy đủ các hồ sơ kỹ thuật sau: – Bản khai ngày sản xuất; – Các chứng chỉ xác nhận rằng: Tất cả các cuộn màng…