Lưu trữ thẻ: giá vật liêu xây dựng

Khảo sát thị trường: vật liệu xây dựng khởi sắc

Thị trường vẫn sôi động Theo khảo sát của chúng tôi, thì nhu cầu xây dựng các loại VLXD thời điểm hiện tại rất lớn. Đặc biệt, tại các TP lớn đang có tốc độ đô thị hóa nhanh như Hà Nội, TP.HCM. Thì nguồn cầu về các loại VLXD phục vụ cho các công…