Lưu trữ thẻ: sika Bituseal T130SG

Hướng dẫn thi công màng khò nóng sika Bituseal T130SG

Màng khò nóng sika Bituseal T130SG1 - Đại Phú Vinh

Thi công chống thấm sika Bituseal T130SG Màng chống thấm có rất nhiều loại: Có màng chống thấm khò nóng, có màng chống thấm tự dính. Màng chống thấm khò nóng hay tự dính cũng có độ dày và bề mặt khác nhau. Màng khò nóng có loại 2,4mm, 3mm, 3,2mm, 4mm. Màng tự dính…