Lưu trữ thẻ: Thấm là gì???

Thấm là gì? Nguyên nhân gây ra hiện tượng thấm??

Thấm là gì??? Vào mùa mưa là lúc công trình thường xuyên bị dột và thấm vào công trình. Thậm chí công trình mới xây cũng có thể thấm, có khi còn thấm nhiều hơn nữa là đằng khác. Tại sao vậy? Nguyên nhân thấm ở đâu? Bản chất của thấm là gì? Nước trong hệ…