Lưu trữ thẻ: Tìm hiểu chi tiết ống xuyên sàn

Chống thấm ống xuyên sàn cho một số công trình

Chống thấm ống xuyên sàn - Đại Phú Vinh

Tìm hiểu chi tiết ống xuyên sàn: Đặc trưng sự cố: Trong nhà bếp, gian vệ sinh, do có nhiều đường ống nước, đường ống sưởi ấm, phần lớn đều xuyên qua sàn, do ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ, chấn động của các loại đường ống, mặt tiếp xúc giữa đường ống…