Lưu trữ thẻ: ưu điểm Sika Hydrotite CJ-Type1

Vật liệu chống thấm Sika Hydrotite CJ-Type

Sika Hydrotite CJ-Type - Đại Phú Vinh

 Sika Hydrotite CJ-Type – Chống thấm cho mạch ngừng thi công Mô tả: Sika hydrotile CJ Type là một loại cao su có thể hút nước được sử dụng rộng rãi trong nghành xây dựng để trám khe giữa các cấu kiện bê tông đúc sẵn, thép và các vật liệu khác.   Mô tả…