Nghiên cứu và sản xuất các loại vật liệu xây dựng dùng thay thế

Thực hiện công tác sản xuất vật liệu xây dựng thay thế

 

Thực hiện Thông báo số 161/TB-VPCP ngày 24/3/2017 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm chính được giao.

Keo dán gạch, keo chà ron khác biệt gì với hồ dầu, xi măng trắng

Cát, sỏi là nguồn tài nguyên thiên nhiên có hạn, việc tái tạo phải trải qua rất nhiều năm. Với việc khai thác như hiện nay ở nước ta thì nguồn tài nguyên này sẽ sớm cạn kiệt. Không những thế, còn gây ra tình trạng xói mòn, sạt lở bờ sông, thu hẹp đất liền.

Vật liệu xây dựng thay thế - Đại Phú Vinh
Vật liệu xây dựng thay thế – Đại Phú Vinh

Trước tình hình trên; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động này; đồng thời đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý; vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển.

>> Các loại vật liệu xây dựng bột trét

Để đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật trong khai thác cát, sỏi. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; quyết liệt những quy định pháp luật hiện hành, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản.

Vật liệu xây dựng thay thế - Đại Phú Vinh
Vật liệu xây dựng thay thế – Đại Phú Vinh

Giải pháp cho vật liệu xây dựng dùng thay thế:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua. Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu; sản xuất các loại vật liệu xây dựng thay thế. Bộ Xây dựng đã giao cho Viện Vật liệu Xây dựng và các đơn vị liên quan nghiên cứu. Sản xuất các loại vật liệu xây dựng thay thế cát tự nhiên.

Vật liệu xây dựng thay thế - Đại Phú Vinh
Vật liệu xây dựng thay thế – Đại Phú Vinh

Thêm vào đó, Bộ Xây dựng cũng đang phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương; đẩy mạnh nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặt, các loại phụ gia chịu ăn mòn; phục vụ cho xây dựng các công trình ven biển.

 

Tuyết Hạnh

Đại Phú Vinh