Lưu trữ thẻ: clanhke

Xi Măng Được Sản Xuất Như Thế Nào

Xi Măng Trắng

Thành phần xi măng Xi măng là 1 thành phần cơ bản của bê tông. Xi măng sẽ phản ứng thủy hóa với nước tạo thành keo giúp kết dính các cốt liệu như cát với đá lại thành một khối bê tông, từ đó xây dựng thành các công trình bất động sản vững chắc. Thành phần…