Lưu trữ thẻ: Sản phẩm công nghệ chủ lực

Hướng dẫn xây dựng sản phẩm công nghệ chủ lực 2017 – 2018

Xây dựng sản phẩm công nghệ chủ lực - daiphuvinh

Sản phẩm công nghệ chủ lực Nhằm hỗ trợ các sản phẩm nghiên cứu và triển khai (R&D) chuyển sang giai đoạn sản xuất; quy mô công nghiệp, UBND TPHCM đã triển khai Chương trình thí điểm. Hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm từ công nghệ cao; trong hoạt động R&D tại Khu…