Lưu trữ thẻ: Giải pháp cho vật liệu xây dựng dùng thay thế

Nghiên cứu và sản xuất các loại vật liệu xây dựng dùng thay thế

Vật liệu xây dựng thay thế - Đại Phú Vinh

Thực hiện công tác sản xuất vật liệu xây dựng thay thế   Thực hiện Thông báo số 161/TB-VPCP ngày 24/3/2017 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm chính được giao. Keo dán gạch, keo chà ron khác biệt gì với hồ…